Public Relations

Cele kształcenia:

poznanie metod radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, jakie mogą zdarzyć się w firmie, instytucji, urzędzie lub osobie publicznej

Cele kształcenia:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu teorii perswazji i manipulacji językowej, przygotowanie do analizy i oceny zjawisk współczesnej polszczyzny. Uczestnik zajęć po ich zakończeniu powinien umieć scharakteryzować i ocenić różne zachowania językowe, a także sformułować kryteria tej oceny (adekwatność, skuteczność, aspekt etyczny oddziaływań perswazyjnych/manipulacyjnych).