Obsługa IT przedsiębiorstw

Na zajęciach studenci zdobywają wiedzę z zakresu obłsugi księgowości dzięki zaawansowanym systemom IT

Systemy baz danych
Autor: Marcin Misiak