O projekcie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

prowadzi rekrutację do programu

 Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

 

Cel programu: udzielenie wsparcia studentom i absolwentom wyższych uczelni regionu świętokrzyskiego w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej poprzez przygotowanie do uruchomienia działalności gospodarczej oraz pomoc w fazie inkubacji osobom chcącym otworzyć firmę.

 Program składa się z 3 faz

 Faza I – szkolenia i warsztaty

 Tematyka:

×          wizerunek małej firmy

×          założenie firmy, podstawy prawne i organizacyjne działalności

×          ochrona praw własności intelektualnej

×          finanse, podatki, księgowość

×          marketing w małej firmie

×          ludzie w firmie

Szkolenia prowadzone są w tradycyjnej formie (spotkanie z prowadzącymi poszczególne przedmioty) oraz on-line (kształcenie na odległość – e-learning).

 

 Faza II – konkurs pomysłów biznesowych

 Wyposażeni w podstawową wiedzę z zakresu tworzenia i funkcjonowania firmy, uczestnicy będą mogli przygotować pomysł na własny biznes i wziąć udział w kolejnej fazie projektu.

 

Faza III – szkolenia i warsztaty – doradztwo indywidualne i grupowe

 Tematyka: jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą – od teorii do praktyki

 Doradztwo grupowe i indywidualne w zakresie:

×          opracowania biznesplanu

×          aspektów prawnych i finansowych prowadzenia oraz finansowania działalności gospodarczej

 Efektem pracy podczas III fazy realizacji projektu będą biznesplany uczestników, które zostaną ocenione w

 KONKURSIE NA BIZNESPLAN

Biznesplany zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.

Najlepsze biznesplany zostaną zakwalifikowane do wsparcia w ramach preinkubatora Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

 

Zadaniem preinkubatora jest: 

  • szeroko rozumiana pomoc dla firm rozpoczynających działalność
  • promowanie przedsiębiorczości
  • stwarzanie warunków do powstania nowych małych i średnich firm produkcyjnych i usługowych
  • poszerzanie działalności produkcyjnej i usługowej firm już istniejących
  • przeciwdziałają bezrobociu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy

Dzięki funkcjonowaniu w ramach preinkubatora właściciele nowo powstałych firm mogą liczyć na pomoc prawną, dostęp do urządzeń biurowych oraz telefonu, faksu i Internetu - a wszystko to na bardzo korzystnych, preferencyjnych warunkach.

 Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować swoje pomysły na biznes podczas

Forum Środowiskowego wieńczącego udział w programie.

 

Projekt realizowany jest w trzech edycjach.

Aby zgłosić udział w Projekcie należy wypełniony formularz zgłoszenia przesłać na adres kreator@wseip.edu.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 19 stycznia 2012, 13:14